Peter Spufford: Power and profit. The merchant in medieval Europe

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)174-175
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2007

Citeer dit