PGD for dynamic mutations using triplet-primed PCR

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

62 Citaten (Scopus)

Samenvatting

no abstract available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)189
Aantal pagina's1
TijdschriftHum Reprod
Volume18
Nummer van het tijdschriftJune
StatusPublished - jun 2003
EvenementUnknown - Stockholm, Sweden
Duur: 21 sep 200925 sep 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PGD for dynamic mutations using triplet-primed PCR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit