Doctoraatsonderzoek. Culinaire vererfgoeding in Vlaanderen tussen 1945 en 2000. Een historisch-gastrolinguïstische analyse.

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Samenvatting

NA
Vertaalde titel van de bijdragePhD research. Culinary heritagization in Flanders between 1945 and 2000. A historical gastrolinguistic analysis
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)241-244
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Belgian History
Volume44
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Doctoraatsonderzoek. Culinaire vererfgoeding in Vlaanderen tussen 1945 en 2000. Een historisch-gastrolinguïstische analyse.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit