PhD research. Culinary heritagization in Flanders between 1945 and 2000. A historical gastrolinguistic analysis.

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Samenvatting

NA
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)144
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Belgian History
Volume44
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PhD research. Culinary heritagization in Flanders between 1945 and 2000. A historical gastrolinguistic analysis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit