Doctoraatsonderzoek. Culinaire vererfgoeding in Vlaanderen tussen 1945 en 2000. Een historisch-gastrolinguïstische analyse.

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Doctoraatsonderzoek. Culinaire vererfgoeding in Vlaanderen tussen 1945 en 2000. Een historisch-gastrolinguïstische analyse.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities