Phosphorylation of transcription factors as a signal transduction mechanism in the thermoacidophilic crenarchaeon Sulfolobus acidocaldarius

Hassan Ramadan Mohamed Ahmed Maklad

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Samenvatting

niet beschikbaar
Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • Peeters, Eveline, Promotor
Datum van toekenning5 sep 2020
StatusPublished - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phosphorylation of transcription factors as a signal transduction mechanism in the thermoacidophilic crenarchaeon Sulfolobus acidocaldarius'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit