Fysieke activiteit bij autologe transplantatie patiënten met een behandeling voor multipel myeloom of lymfoom gedurende de verschillende fasen van het ziekteproces, behandeltraject en overlevingsfase: een observationele cross-sectionele studie.

Olivia Mieke Wayteck, Amber Van de Maele

Onderzoeksoutput: Master's Thesis

Vertaalde titel van de bijdragePhysical activity in autologous transplant patients in the treatment of multiple myeloma or lymphoma in the various phases of the disease, treatment pathway and survivorship: an observational cross-sectional study.
Originele taal-2Dutch
Begeleider(s)/adviseur
  • Adriaenssens, Nele, Promotor
  • Schots, Henri, Co-Promotor
StatusPublished - 2021

Citeer dit