Physical fitness in overweight versus non-overweight Flemish boys and girls

Benedicte Deforche, J. Lefevre, I. De Bourdeaudhuij, William Duquet, J. Bouckaert

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)294-294
TijdschriftPediatr. Exerc. Sci.
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2001
Evenement21st Symposium of the European Group of Pediatric Work Physiology - Corsendonck, Belgium
Duur: 12 sep 200116 sep 2001

Citeer dit