Plasma polymerization of C4Cl6 and C 2H2Cl4 at atmospheric pressure

J.p. Hubert, C. Poleunis, Arnaud Delcorte, Priya Laha, P. Bossert, A. Ozkan, P. Bertrand, Herman Terryn, François Reniers

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

27 Citaten (Scopus)

Samenvatting

xx
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4085-4092
Aantal pagina's8
TijdschriftPolymer
Volume54
StatusPublished - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasma polymerization of C4Cl6 and C 2H2Cl4 at atmospheric pressure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit