Plasticity of monocytes, macrophages and dendritic cells is reflected in distinct organs and tissues

Onderzoeksoutput: Editorial

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1223-1224
Aantal pagina's2
TijdschriftImmunobiology
Volume217
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec 2012

Citeer dit