Polarimetric Optical Fiber Sensors: Aspects of Sensitivity and Practical Implementation.

Yves Verbandt, Bart Verwilghen, Peter Cloetens, Luc Van Kempen, Hugo Thienpont, Irina Veretennicoff, Greta Van Vinckenroy, W.p. De Wilde, M.r.h. Voet

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polarimetric Optical Fiber Sensors: Aspects of Sensitivity and Practical Implementation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science