Policy brief #13: Naar een duurzaam beleid voor de Vlaamse documentairesector

Onderzoeksoutput: Other contribution

56 Downloads (Pure)

Samenvatting

aar aanleiding van de nieuwe beheersovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en de Vlaamse Regering, onderstreept Eline Livémont in deze policy brief het belang van documentaire, met een oproep aan de Vlaamse Regering, de VRT en het VAF om, ondanks het belang van fictieondersteuning, zeker ook documentaire niet uit het oog te verliezen. Er is weliswaar meer nodig dan alleen geld. Willen we documentaire echt ondersteunen, dan dienen de documentairesector, de omroepen, het VAF en beleidsmakers na te denken over een lange termijnstrategie met aandacht voor (internationale) samenwerkingen, het bereiken van een breder publiek en het fragiele commerciële karakter van documentaire.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenPolicy brief
OutputmediaPDF
UitgeverStudies on Media, Information and Telecommunication (SMIT)
Aantal pagina's4
Plaats van productieBrussels
Uitgave13
Volume1
StatusPublished - 13 dec 2017

Citeer dit