POLICY BRIEF #58: Arthouses en multiplexen, een uiteenlopende bioscoopbeleving? Een verkennend onderzoek

Onderzoeksoutput: ArticleVulgarizing

Samenvatting

Vandaag kunnen we zonder beperkingen terug naar de bioscoop, maar de COVID-19 pandemie heeft voor heel wat uitdagingen gezorgd in de bioscoopsector. In deze studie onderzoeken we de huidige bioscoopbeleving van bezoekers van Vlaamse/Brusselse arthouse- en multiplex-bioscopen. Welke aspecten van de bioscoopervaring vinden zij belangrijk? Welke waarden stellen ze voorop? Wat zijn de verschillen tussen het arthouse- en multiplex-publiek? Om dit te onderzoeken hebben we een vragenlijst afgenomen in het voorjaar van 2022 bij bezoekers van Vlaamse/Brusselse arthouse- en multiplexbioscopen. De resultaten kunnen bioscoopprogrammatoren, distributeurs en beleidsmakers helpen in de ontwikkeling van promotiestrategieën voor de bioscoopfilm.
Vertaalde titel van de bijdragePolicy Brief #58: Arthouses and multiplexes, a different cinema experience? An exploratory study
Originele taal-2Dutch
Pagina's1-7
Aantal pagina's7
Specialist publicatiePolicy Brief
StatusPublished - 18 mei 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'POLICY BRIEF #58: Arthouses en multiplexen, een uiteenlopende bioscoopbeleving? Een verkennend onderzoek'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit