Policy Cases for Par4P: WO-SBO ‘Smart city Privacy: Enhancing Collaborative Transparency in the Regulatory Ecosystem’, Deliverable D5.2

Onderzoeksoutput: Commissioned reportResearch

Originele taal-2English
Plaats van productieBrussels
UitgeverijSPECTRE
Opdrachtgevend orgaanFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Aantal pagina's23
StatusPublished - jan 2022

Citeer dit