Samenvatting

Politiek van de wiskunde
Karen François

Dit boek gaat over wiskunde en de rol die wiskunde speelt in de manier waarop de mens kennis opbouwt over deze wereld. Vanuit de recente westerse wetenschapsantropologie (Bruno Latour) en fenomenologische wetenschapskritiek (Rudolf Boehm), wordt de zoektocht aangevat naar de politieke momenten van de wiskunde. Centrale concepten uit de wiskunde als deductie, bewijs en revolutie komen aan bod evenals de evolutie en differentiatie van wiskunde bij Thales van Milete, Pythagoras, Plato en Aristoteles. De rol van wiskunde culmineert bij Descartes in een autoritaire epistemologie. Bij Husserl wordt de basis gelegd voor een democratische epistemologie die plaats biedt voor een waarhedenpluralisme.
Het boek besteedt ook aandacht aan een actuele wiskundepraktijk, namelijk het wiskundeonderwijs. Het empirisch onderzoek toont de plaats van de filosofie van de wiskunde binnen het Vlaams secundair wiskundeonderwijs. Vanuit het onderzoeksprogramma van de etnowiskunde krijgt het abstract politieke aspect van wiskunde hier een heel concrete invulling.

Dit boek wordt aanbevolen aan de lezer met een filosofische interesse voor de manier waarop wetenschap en maatschappij met elkaar zijn verbonden. Het is bovendien een rijke bron aan informatie voor de leerkracht, de lector en de docent wiskunde."Dit heerlijk geschreven en ambitieuze werk wil een kritische en modernistische analyse brengen van de maatschappelijke relevante aspecten van wiskunde"
Prof. dr. Rik Pinxten, Universiteit Gent

Karen François studeerde Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs: Wetenschappen-Aardrijkskunde (1980) aan de Hogeschool Gent; Master in de Moraalwetenschap (1984), Aggregatie HSO in de Moraalwetenschap (1985) en Bachelor in de Wijsbegeerte (1986) aan de Universiteit Gent en Gediplomeerde in de aanvullende studie Vrouwenstudies (1996) aan de Universiteit Antwerpen. In 2008 promoveerde ze tot Doctor in de Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2002 is ze verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieBrussel
UitgeverijVUBPress
Aantal pagina's536
ISBN van geprinte versie978-90-5487-479-9
StatusPublished - 2008

Keywords

  • Filosofie van de wiskunde
  • Politiek
  • Wetenschapsfilosofie
  • Descartes
  • Husserl
  • Latour
  • Wiskundeonderwijs
  • Etnowiskunde

Citeer dit