Armenzorg op het platteland: een methode om inkomst- en distributiepraktijken te onderzoeken: Het voorbeeld van Dessel in de tweede helft van de achttiende eeuw.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdragePoor relief on the countryside: a method to analyse income and distribution practices.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-43
Aantal pagina's22
TijdschriftTijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2017

Citeer dit