Post-accession compliance in the EU’s new member states.

Frank Schimmelfennig, Florian Trauner

Onderzoeksoutput: Special issue

Originele taal-2English
Aantal pagina's28
TijdschriftEuropean Integration Online Papers
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - okt 2009

Citeer dit