Preclinical Targeted α- and β−-Radionuclide Therapy in HER2-Positive Brain Metastasis Using Camelid Single-Domain Antibodies

Onderzoeksoutput: Article

9 Citaten (Scopus)
84 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preclinical Targeted α- and β−-Radionuclide Therapy in HER2-Positive Brain Metastasis Using Camelid Single-Domain Antibodies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences