Predicting appendicular skeletal muscle muscle and fat mass with bioelectrical impedance analysis in elderly people with physical function decline - the provide study

Aldo Scafoglieri, Jan Pieter Clarys-Robion, Sander Wijers, Sjors Verlaan, Janneke de Wilde, Tony Mets, Ivan Bautmans

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Originele taal-2English
Aantal pagina's1
TijdschriftJ Nutr Health Aging
Volume19
Nummer van het tijdschriftS1
StatusPublished - 18 jun 2015
EvenementIANA 2015 - , Spain
Duur: 18 jun 201519 jun 2015

Citeer dit