Predicting habitual walking performance in persons with Multiple Sclerosis, relevance of capacity and self-report measures

Domien Gijbels, Geert Alders, Elke Van Hoof, Tom Broekmans, Caroline Charlier, Bert Op't Eijnde, Peter Feys

  Onderzoeksoutput: Articlepeer review

  Samenvatting

  not available
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)618-626
  Aantal pagina's9
  TijdschriftMultiple Sclerosis
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift16
  StatusPublished - 2010

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Predicting habitual walking performance in persons with Multiple Sclerosis, relevance of capacity and self-report measures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit