Predicting ICT integration into classroom teaching in Chinese primary schools: exploring the complex interplay of teacher-related variables

Guoyuan Sang, Martin Valcke, Johan van Braak, Jo Tondeur, Chang Zhu

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

103 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)160-172
TijdschriftJournal of Computer Assisted Learning
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr 2011

Citeer dit