Pregnancies after replacement of fresh and frozen-thawed embryos in a donation program.

Paul Devroey, Andre Van Steirteghem, Johan Smitz, Catherine Staessen, Etienne Van Den Abbeel, Linda Van Waesberghe, Patty Braeckmans, Michel Camus, W. Feichtinger (Redacteur), P. Kemeter (Redacteur), Iqbal Khan, Arjoko Wisanto

Onderzoeksoutput: Chapterpeer review

Originele taal-2English
TitelIn Future Aspects in Human In Vitro Fertilization, W Feichtinger, P Kemeter (eds). Berlin, Springer-Verlag, pp 133-137, 1987.
StatusPublished - 1987

Bibliografische nota

In Future Aspects in Human In Vitro Fertilization, W Feichtinger, P Kemeter (eds). Berlin, Springer-Verlag, pp 133-137, 1987.

Citeer dit