Preimplantation diagnosis for Charcot-Marie-Tooth disease type 1A

A. De Vos, Karen Sermon, Hilde Van De Velde, A. Löfgren, Willy Lissens, C. Van Broeckhoven, Andre Van Steirteghem, Ingeborg Liebaers

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Samenvatting

----
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)434
Aantal pagina's1
TijdschriftJ Assist Reprod Genet
Volume14
Nummer van het tijdschriftSeptember
StatusPublished - sep 1997
EvenementUnknown -
Duur: 1 sep 1997 → …

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preimplantation diagnosis for Charcot-Marie-Tooth disease type 1A'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit