Presenting idioms with a touch of etymology: more than mere mnemonics?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

79 Citaten (Scopus)

Samenvatting

--
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)43-60
Aantal pagina's17
TijdschriftLanguage Teaching Research
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Presenting idioms with a touch of etymology: more than mere mnemonics?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit