Presenting idioms with a touch of etymology: more than mere mnemonics?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

79 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Presenting idioms with a touch of etymology: more than mere mnemonics?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences