Prevalence of Bordetella holmesii and Bordetella bronchiseptica in respiratory tract samples from Belgian patients with pertussis-like symptoms by sensitive culture method and mass spectrometry.

Dorien Van Den Bossche, Annelies De Bel, Deborah Desmet, Olivier Heylen, Evilien Vekens, Kristof Vandoorslaer, Oriane Soetens, Denis Pierard

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

12 Citaten (Scopus)

Samenvatting

xx
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)341-348
Aantal pagina's8
TijdschriftActa Clin Belg
Volume68
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prevalence of Bordetella holmesii and Bordetella bronchiseptica in respiratory tract samples from Belgian patients with pertussis-like symptoms by sensitive culture method and mass spectrometry.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit