Prevalence of potential cardiac resynchronization therapy candidates and actual use of cardiac resynchronization therapy in patients hospitalized for heart failure

Johan De Sutter, Caroline Weytjens, Nico Van De Veire, Frank Provenier, B. Van De Kerckhove, A Willems, Nancy De Laet, Guy Van Camp

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

16 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Not available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)412-415
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume13
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prevalence of potential cardiac resynchronization therapy candidates and actual use of cardiac resynchronization therapy in patients hospitalized for heart failure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit