Prevention of the skin barrier damage in allergic contact dermatitis

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)81-81
TijdschriftJournal of the European Academy of Dermatology and Venereology
Volume15
Nummer van het tijdschrifts2
StatusPublished - 2001

Bibliografische nota

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, pag. 81, Vol. 15/Suppl. 2 (SUB4-2), 2001

Citeer dit