Primaire preventie van coronaire hartziekten in de huisartsenpraktijk: een beschrijvend populatieonderzoek.

Dirk Devroey, Hovhanes Kartounian, Jan Vandevoorde, Willem Betz, M. Cogge, Bernard De Man, L. De Ridder, Pierre Block, L. Van Gaal

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)294-302
Aantal pagina's9
TijdschriftHuisarts nu
Volume34
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2005

Bibliografische nota

Huisarts Nu 2005; 34 (6):294-302

Citeer dit