Primitives of Legal Protection in the Era of Data-Driven Platforms

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)252-273
Aantal pagina's22
TijdschriftGeorgetown Law Technology Review
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2018

Citeer dit