Primus inter pares: the choice of biologic drugs in rheumatoid arthritis

Diederik De Cock, Patrick Verschueren

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1325-1326
Aantal pagina's2
TijdschriftRheumatology (Oxford, England)
Volume58
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 1 aug 2019

Citeer dit