Privacy ondergeschikt aan veiligheid? Enkele feiten op een rij

Onderzoeksoutput: Editorial

Samenvatting

Zowel in eigen land, als in het buitenland zijn mensenrechtengroeperingen op de rem gaan staan. Zij wijzen erop dat sommige van de voorgestelde maatregelen verder gaan dan alleen bestrijding van het terrorisme. Ook wijzen ze op risico's verbonden aan snelle maatregelen. Zo is de eenduidige Europese definitie van terrorisme veel te ruim wat kan leiden tot de aanleg van databanken met gegevens over allen die politiek actief zijn. De waakzaamheid van deze organisaties is niet helemaal onterecht. 'It's now a very good day to get out anything we want to bury.' Deze tekst heeft in Engeland voor flink wat opschudding gezorgd. Een hoge ambtenaar van het ministerie van Transport in Londen verstuurde de e-mail enkele uren nadat de gekaapte vliegtuigen zich in het WTC en het Pentagon hadden geboord. ambtenaar van het ministerie van Transport in Londen verstuurde de e-mail enkele uren nadat de gekaapte vliegtuigen zich in het WTC en het Pentagon hadden geboord.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-4
Aantal pagina's2
TijdschriftR.P.O.-T. (Bruxelles)
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2001

Citeer dit