Private Security in the DRC. Verkenning private veiligheidszorg in de Democratische republiek Congo

Marc Cools, Jan Gorus, Hilde De Clerck, Paul Ilunga Kasenda

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

New developments in the organisation and operation of private security foreces in the Democratic Republic of Congo
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)28-29
Aantal pagina's2
TijdschriftPrivate veiligheid
Volume35
StatusPublished - 2007

Citeer dit