Proactive environmental strategies: a stakeholder management perspective

Alain Verbeke, K. Buysse

Onderzoeksoutput: Article

1083 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)453-470
Aantal pagina's18
TijdschriftStrategic Management Journal
Volume24
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2003

Bibliografische nota

Strategic Management Journal, vol. 24, no. 5, 2003, p. 453-470

Citeer dit