Procesbegeleiding experimenten in de bijzondere jeugdzorg - eindrapport septtember 2000.

Caroline Andries, Patrick Lambrecht

Onderzoeksoutput: Commissioned report

Originele taal-2English
UitgeverijBrussel: vakgroep ONLE-VUB, 131 p. + 14 p. bijlagen
StatusPublished - 2000

Bibliografische nota

Brussel: vakgroep ONLE-VUB, 131 p. + 14 p. bijlagen

Citeer dit