Production of recombinant antigens of Ureaplasma parvum serotype 3 and 6 for the development of a serological assay

Ellen Vancutsem, Fedoua Echahidi, Katrien Van Geel, G. Muyldermans, O. Soetens, Anne Naessens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)447-451
Aantal pagina's5
TijdschriftClinical and Vaccine Immunology
Volume15
Nummer van het tijdschrift2008
StatusPublished - 2008

Citeer dit