Prolonged glucose exposure increases the relative abundance of islet amyloid polypeptide precursors in human and rat beta-cells

X. Hou, Zhidong Ling, E Quartier, Frans Schuit, Daniel Pipeleers, Christiaan Van Schravendijk

Onderzoeksoutput: Editorial

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)41-41
Aantal pagina's1
TijdschriftDiabetologia
Volume39
Nummer van het tijdschrift32th EASD
StatusPublished - 1996

Citeer dit