Prolonged right ventricular ejection delay identifies high risk patients in Brugada Syndrome. Tissue velocity imaging rechallenges risk stratification

Sophie Van Malderen, Damj Theuns, Caroline Weytjens, Dirk Kerkhove, Steven Droogmans, Kaoru Tanaka, Pedro Brugada, Guy Van Camp, Mary-Louise Bonduelle

Onderzoeksoutput: Editorial

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)580-581
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Cardiologica
Volume69
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - okt 2014

Citeer dit