Propagule predators in Kenyan mangroves and their possible effect on regeneration.

Farid Dahdouh-Guebas, Marc Verneirt, Jurgen Tack, Dirk Van Speybroeck, Nico Koedam

Onderzoeksoutput: Article

76 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)345-650
TijdschriftMarine and Freshwater Research
Volume49
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1998

Citeer dit