Properties of sets of Subspaces with Constant Intersection Dimension

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)191-206
Aantal pagina's16
TijdschriftAdvances in Mathematics of Communications
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb 2021

Citeer dit