Proto-Germanic *ai > Old Icelandic

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1996

Bibliografische nota

Indogermanische Forschungen, 101, 258, Berlin/New York

Citeer dit