Proto-Germanic intervocalic *X in Old Englis

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1995

Bibliografische nota

Indogermanische Forschungen, 100, 213, Berlin/New York

Citeer dit