Protonpompremmers voorschrijven aan zuigelingen en jonge kinderen: niet zo onschuldig

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

Protonpompremmers (PPI’s) worden wereldwijd steeds vaker voorgeschreven. Dat is niet anders in België. De richtlijnen voor de diagnose en de behandeling van gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) bij zuigelingen zijn niet veranderd en toch stellen artsen steeds vaker de diagnose van GORZ. Hierdoor ontstond er een overmatig gebruik van PPI’s, die men vaak voorschrijft aan baby’s die veel huilen. Al na één week PPI-gebruik ziet men een dysbiose van het darmmicrobioom, met een bacteriële overgroei in de dunne darm tot gevolg. Door deze dysbiose ontwikkelen of behouden zuigelingen die PPI’s toegediend krijgen vaak dezelfde klachten als degene waarvoor de ouders in de eerste plaats naar de raadpleging kwamen. Ook de overige gevolgen van PPI’s zijn echter niet te minimaliseren: infectieuze gastro-enteritis, associatie met een Clostridium difficile-infectie, een bacteriële pneumonie, astma, een hoger risico op fracturen en obesitas. Het is nog onduidelijk of probiotica het onevenwicht van het intestinale microbioom kunnen voorkomen of herstellen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1033-1042
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Geneeskunde
Volume76
Nummer van het tijdschrift20
DOI's
StatusPublished - 5 okt 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Protonpompremmers voorschrijven aan zuigelingen en jonge kinderen: niet zo onschuldig'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit