Diagnostiek bij en behandeling van zedenplegers met een verstandelijke beperking: Een stand van zaken

Marije Keulen-de Vos, Willem Jan van de Berg, Katarzyna Uzieblo

Onderzoeksoutput: ArticleSpecialist

Samenvatting

Diverse studies tonen aan dat forensische cliënten met een verstandelijke beperking (VB) relatief vaak zijn veroordeeld voor het plegen van zedendelicten in vergelijking tot andere delictentypen. De accuraatheid van prevalentiecijfers is echter lastig in te schatten, aangezien het diagnosticeren van een VB geen eenvoudige opgave is en afhankelijk is van het gekozen instrument. Bovendien is er risico op over- of onderschatting, en is de pakkans wellicht groter dan voor andere diagnostische groepen. In deze literatuurstudie schetsen wij eerst belangrijke aandachtspunten bij het diagnosticeren van een VB. Vervolgens beogen wij te informeren over de meest invloedrijke verklarende modellen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij plegers met een VB, over de bruikbaarheid van risicotaxatie-instrumenten bij plegers met een VB, over de verschillende behandelmogelijkheden en over de effectiviteit van de bestaande behandelprogramma’s bij plegers met een VB. Meer inzicht ten aanzien van deze doelgroep kan leiden tot een betere inzet van middelen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's38-50
Aantal pagina's12
Volume43
Nee1
Specialist publicatieTijdschrift voor Seksuologie
StatusPublished - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diagnostiek bij en behandeling van zedenplegers met een verstandelijke beperking: Een stand van zaken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit