Diagnostiek bij en behandeling van zedenplegers met een verstandelijke beperking: Een stand van zaken

Marije Keulen-de Vos, Willem Jan van de Berg, Katarzyna Uzieblo

Onderzoeksoutput: ArticleSpecialist

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diagnostiek bij en behandeling van zedenplegers met een verstandelijke beperking: Een stand van zaken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities