Public-private interactions in European foreign policy-making: multilevel networks analysis

  Onderzoeksoutput: Articlepeer review

  Samenvatting

  The paper analyses the public-private interaction in European foreign policy-making on theoretical framework of multilevel networks, indicating the institutional power structure and resource-interdependent power structure of European foreign policy making, and the influence of multilevel networks structure, which consists with informal public-private interaction, to the result of European foreign policy-making.
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)33-39
  Aantal pagina's7
  TijdschriftJournal of Hebei University
  Volume3
  StatusPublished - 15 feb 2010

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Public-private interactions in European foreign policy-making: multilevel networks analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit