Quantification of Calcium Amount in a New Experimental Model: A Comparison between Ultrasound and Computed Tomography

Onderzoeksoutput: Article

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of Calcium Amount in a New Experimental Model: A Comparison between Ultrasound and Computed Tomography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences