Quantification of I-131 activity in mouse kidneys using micro-SPECT and ex vivo gamma counting: experimental evaluation of uncertainties

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S483-S483
TijdschriftEuropean Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Volume46
Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
StatusPublished - okt 2019

Citeer dit