Quantifying aromaticity according to the energetic criterion

Mercedes Alonso Giner, Israel Fernández

Onderzoeksoutput: Chapter

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantifying aromaticity according to the energetic criterion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.