Question is breastfeeding useful in the management of neonatal abstinence syndrome?

Julie Lefevere, Karel Allegaert

Onderzoeksoutput: Scientific review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Question is breastfeeding useful in the management of neonatal abstinence syndrome?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences